Mengenai Saya

NAMA ROSNI BT ABDULLAH
NO MATRIK D042592
PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH
PENSYARAH DR.SULAIMAN SARKAWI

Ahad, 2 Oktober 2011

Pengajaran dan Pembelajaran P.islam


Guru dan Ilmu.

Kita sudah maklum bahawa manusia memainkan peranan penting dalam mnggerakkan sesuatu sistem. Sekiranya manusia tidak mempunyai kecekapan yang diperlukan,sesuatu sistem tersebut tidak akan berjaya mencapai objektifnya walau sebaik mana sistem tersebut.Dalam konteks ini, sebuah institusi persekolahan tidak akan maju sekiranya barisan gurunya tidak mempunyai kecekapan dan kemahiran yang diperlukan.Guru mestilah menanamkan nilai-nilai yang tinggi di dalam diri mereka supaya profesionalisma dan kredebiliti mereka sebagai warga akademik dapat dikekalkan dan dimantapkan.

Nilai-nilai tinggi ini juga mampu membantu menaikkan tahap kreativiti dan inovasi seseorang guru  dengan melahirkan idea-idea baru sama ada dalam sistem, adat, kaedah, dan lain-lain.Perubahan yang berlaku dengan pantas memerlukan seseorang guru itu  sentiasa belajar bagi meningkatkan kebolehan, keupayaan dan sikap. Disebabkan kemahiran memerlukan pengetahuan, maka pembelajaran berterusan adalah penting untuk menjadi seseorang itu lebih professional dan sentiasa relevan mengikut perubahan masa. Pengetahuan dikalangan guru merupakan kunci kepada kejayaan dalam sesebuah organisasi. Justru, organisasi iaitu sekolah di mana anggotanya sentiasa mencari ilmu pengetahuan akan berusaha mencapai matlamat yang mereka kehendaki. Ilmu pengetahuan bagi setiap guru akan meningkatkan lagi kompetensi dalam melaksanakan tugas. Pengetahuan yang diperolehi oleh setiap individu dalam sesebuah organisasi dapat memperkuatkan kemahiran bagi menghadapi cabaran serta mewujudkan peluang baru di masa hadapan.
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan
.(Sayidina Ali bin Abi Thalib)
Starategi ,Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran P.Islam.

Menurut Kamus Dewan (2007) perkataan strategi dihuraikan sebagai rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayan. Strategi juga bererti kebijaksanaan dalam mengurus sesuatu perkara. Perkataan strategi, pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti sering digunakan adalah merujuk kepada istilah yang sama.  Kelima-lima perkataan ini mempunyai ciri-ciri persamaan dan saling melengkapi namundalam konteks pendidikan pengertian di antaranya berbeza. 

Rashidi dan Abd. Razak (1995) membahagikan kaedah pengajaran kepada beberapa bahagian, iaitu kaedah pengajaran mendengar-bertutur, kaedah membaca –menulis, kaedah memerhati dan membuat. Guru sentiasa perlu mempelbagaikan teknik dan kaedah yang bersesuaian dengan masa yang diperuntukkan dan juga tahap pengetahuan sedia ada pelajar. Kepentingan membentuk insan beriman dan bertakwa seperti ini menjadikan guru-guru agama sangat perlu menguasai penggunaan kaedah pengajaran agar dapat menyampaikan setiap ilmu agama dengan sempurna dan lebih baik. Selain itu, kaedah pengajaran juga dapat memudahkan pelajar menerima setiap ilmu yang diberikan terutamanya dalam aspek penghayatan.


Guru boleh menggunakan beberapa panduan sebelum mengaplikasikan  sesuatu kaedah pengajaran, antaranya ialah:

1. kaedah mestilah secucuk dengan tujuan dan matlamat pelajaran;
2. kaedah mesti sejajar dengan objektif pelajaran yang hendak dicapai;
3. kaedah juga haruslah sesuai dengan tabiat (nature) pelajaran yang diajar;
4. kaedah mesti sepadan atau setara dengan umur pelajar  kaedah itu mestilah yang
    boleh atau mampu diaplikasi oleh guru;  
Tiada ulasan:

Catat Ulasan